Analysen

NLK-kode

NPU53417.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 4-8 timer etter inntak av siste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50-1600 nmol/l.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

300-4000 nmol/l.
Referanseområdet gjelder prøver tatt 4-8 timer etter inntak av siste dose.

Tolkning

Referanseområdet er definert på farmakokinetisk grunnlag og angir forventet konsentrasjonsområde ved bruk av vanlige terapeutiske doser av atomoksetin. Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og effekt er imidlertid ikke entydig eller godt klinisk dokumentert, og optimal serumkonsentrasjon vil variere mellom enkeltpasienter.

Farmakologiske data

Absorpsjon: rask og nesten fullstendig. Biotilgjengelighet: 63-94 %. Proteinbinding: 98 %. Tmax: 1-2 t. T1/2: 3-4 t (ca 20 t hos langsomme omsettere for CYP2D6). Metaboliseres i lever, primært via CYP2D6. Utskilles hovedsakelig i urin.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Strattera, Statens legemiddelverk. (Sist oppdatert: 01.04.2016).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.