Analysen

NLK-kode

NPU26669.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetakning.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

250 – 1200 nmol/L.

Tolkning

Analysesvaret og referanseområdet gjelder aripiprazol. Den farmakologisk aktive metabolitten dehydroaripiprazol medbestemmes ikke.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 87 % (peroral). Proteinbinding: > 99 %. Tmax: 3,0±0,6 timer. T1/2: 47±10 timer. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A4 og CYP2D6. Farmakologisk aktiv metabolitt (dehydroaripiprazol).

Referanser

Aripiprazol. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 07. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.