Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll: Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetakning.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

250-1200 nmol/L.
Referanseområdet gjelder aripiprazol. Den farmakologisk aktive metabolitten dehydroaripiprazol medbestemmes ikke.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 87 % (peroralt inntak). Proteinbinding: 99 %. Tmax: 3-5 t. T1/2: ca 75 t. Metaboliseres omfattende i lever, hovedsakelig via CYP3A4 og CYP2D6. Mindre enn 1 % utskilles umetabolisert i urin.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Abilify, Statens legemiddelverk.