Analysen

NLK-kode

NPU28910.

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

57 – 3560 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

100 – 1500 nmol/L.

VKa (analytisk variasjon)

8 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 48 %. Hos mennesker gir amisulprid to absorpsjonstopper: Én som kommer raskt, én time etter inntatt dose, den andre kommer mellom 3 og 4 timer etter inntak. T1/2: 12 timer. Proteinbinding: 16 %. Utskilles uforandret via nyrene.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Solian, Statens legemiddelverk. (Sist oppdatert: 18.08.2017).