Analysen

NLK-kode

NPU28910.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

57 – 3560 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

100 – 1500 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50 %. Proteinbinding: 16 %. Tmax: 1 time/ 3-4 timer (2 absorpsjonstopper). T1/2: 12-20 timer.

Referanser

Amisulprid. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 09. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.