Analysen

NLK-kode

NPU01219.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og fryses ned før forsendelse. Sendes frosset.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering, dosehyppighet og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

0,05 – 5,2 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

1,5 – 3,7 µmol/L.

Tolkning

Det er sammenheng mellom dosen og serumkonsentrasjonen av amiodaron ved stabil likevekt, men det er derimot ikke noen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjonen og effekt.

På grunn av svært lang halveringstid tar det flere uker til måneder før stabil likevektskonsentrasjon oppnås ved oppstart av behandling eller ved doseendring.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020:
Amiodaron < 7,6 %.
Desetylamiodaron < 7,0 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 22-86 %. Proteinbinding: 94 %. Tmax: 2-10 timer (peroral administrasjon). T1/2: 3-80 timer (enkeltdose) 26-107 dager (vedlikeholdsbehandling). Metaboliseres i lever via CYP3A4. Aktiv metabolitt (desetylamiodaron).

Referanser

Amiodaron. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 16. november 2015).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.