Analysen

NLK-kode

NPU01219.

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør med eller uten gel. Serum avpipetteres og fryses ned før forsendelse. Sendes frosset.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering og tidspunkt for siste dose.

Holdbarhet

Holdbar i kjøleskap (2-8 °C) i 3 dager.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

0,05 – 5,2 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

1,5 – 3,7 µmol/L.

Tolkning

Det er sammenheng mellom dosen og serumkonsentrasjonen av amiodaron ved stabil likevekt, men det er derimot ikke noen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjonen og effekten.
På grunn av svært lang halveringstid tar det flere uker til måneder før stabil likevektskonsentrasjon oppnås ved oppstart av behandling eller ved doseendring.

VKa (analytisk variasjon)

Amiodaron:
6,5 % ved nivå 1,3 µmol/L
5,8 % ved nivå 4,9 µmol/L

Desmetylamiodaron:
8,2 % ved nivå 1,3 µmol/L
10,5 % ved nivå 5,3 µmol/L

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 24-68 %. Proteinbinding: 99 %. Tmax: 2-10 t (peroral administrasjon). T1/2: 29-77 dager (langtidsbehandling). Metaboliseres i lever via CYP3A4. Aktiv metabolitt (desmetylamiodaron).

Referanser

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin, Tromsø.