Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Cut-off 500 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>500 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Amfetaminer påvises som gruppe vha immunologisk metode. Metoden skiller ikke mellom de ulike stoffene (fx metamfetamin og amfetamin) innenfor gruppen. Vanlig påvisningstid ved tilfeldig bruk er 2-4 dager. Begrenset inntak kan gi negativt resultat. Metylfenidat påvises ikke med denne metoden.

Følgende stoffer gir i de fleste tilfeller positivt resultat:
amfetamin, BDB, dimetylamylamin, efedrin, fendimetrazin, fentermin, fenylpropanolamin, MBDB, MDMA, MDA, MDEA, meta-klorfenylpiperazin, metamfetamin, 1-metyl-3-fenylpropylamin, pseudoefedrin, tyramin.
Av disse stoffene kan laboratoriet gjøre spesifikk analyse av følgende stofer i urin: amfetamin, efedrin, fenylpropanolamin, metamfetamin, MDA, MDEA, MDMA.
Dersom man ønsker svar på hvilket stoff som er inntatt, må spesifikk analyse rekvireres.

I sjeldne tilfeller påvises amfetaminer ved immunologisk screening som ikke gjenfinnes ved spesifikk analyse. Dette kan skyldes inntak av andre amfetaminer enn de som inngår i vår spesifikke metode, eller falsk immunologisk prøve.

Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

6,2 %.

Referanser

1. Pakningsvedlegg AMPS2, Roche/Hitachi (02/2012).
2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).