Analysen

NLK-kode

NPU53124.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 4-8 timer etter inntak av siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

73 – 14600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, samt mistanke om overdosering.

Dersom formålet med prøvetakingen er å påvise rusmiddelinntak, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid. Ved ønske om rusmiddeltesting, benytt egen rekvisisjon for rusmiddelanalyser.

Referanseområde

100 – 800 nmol/L.
Referanseområdet gjelder ved bruk av deksamfetamin/lisdeksamfetamin og gjelder for prøver tatt 4-8 timer etter inntak av siste dose. Ved bruk av racemisk amfetamin er det ikke definert noe referanseområde.

Tolkning

Referanseområdet er definert på farmakokinetisk grunnlag og angir forventet konsentrasjonsområde ved bruk av vanlige terapeutiske doser av deksamfetamin/lisdeksamfetamin. Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og effekt er imidlertidig ikke entydig eller godt klinisk dokumentert, og optimal serumkonsentrasjon vil variere mellom enkeltpasienter.

Referanser

Frost J., Bernard J-P., Dietrichs E.S., et al. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.19.0385. 

 

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.