Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergen komponent Jug r 1 (F441)

Allergenkilde: valnøtt
Allergen komponent: rekombinant Jug r 1
Biokjemisk navn: 2S Albumin, major allergen
Funksjon: Lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelsestabile

Allergenkilde: valnøtt
Allergen komponent: rekombinant Jug r 2
Biokjemisk navn: vicilin, 7S globulin, major allergen
Funksjon: Lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelsesstabile

Allergenkilde: valnøtt
Allergen komponent: rekombinant Jug r 3
Funksjon: lipid transfer protein (ns LTP), major allergen
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelsesstabile

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikk IgE (sIgE) mot valnøtt ekstrakt (F256). For påvisning av valnøttsensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

< 0,35 kU/L

Tolkning

Positiv sIgE for Jug r 1 og klar positiv anamnese tyder på primær valnøttallergi.
Sensibiliseringen er assosiert med tilbøyelighet til systemiske og mer alvorlige reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS). Positiv sIgE mot Jug r 1 har høy prediktiv verdi for positiv matprovokasjonstest.

Barn med systemiske reaksjoner (urticaria, angioødem og anafylaksi) er ofte sensibilisert kun mot Jug r 1.

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi