Analysen

Agens/analyser

Utføres for påvisning av frie lette kjeder i urin ( BJ protein)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø.
Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin

Prøvemengde

5-10 mL morgenurin

Klinisk

Referanseområde

Negativ. Bence Jones protein ikke påvist

Tolkning

Klassifisering:
Påvisning av monklonale frie lambda eller kappa lette kjeder.
Frie lette immunglobulinkjeder (Bence-Jones protein) kan opptre ved myelomatose.
Disse påvises i immunelektroforese utført på morgenurin.
Positivt funn oppfattes som et dårlig prognostisk tegn.