Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank, tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
EDTA- el. heparinplasma kan også benyttes

Prøvemengde

0,5 mL

Prøvebehandling

Prøvene tas fra 30 min. til 3 timer etter reaksjonen og flere prøver er ønskelig. Merk rekvisisjon og serumglass med klokkeslett for anafylaktisk sjokk og prøvetaking.

Klinisk

Referanseområde

<13,5 ug/L

Tolkning

Tryptase frigjøres fra aktiverte mastceller. Mastcellene spiller en hovedrolle ved IgE mediert allergi. Allergenet bindes til IgE på overflaten av mastceller og frigjøring av histamin, tryptase og andre mediatorsubstanser kan forklare pasientens symptomer. Forhøyet tryptase sees kun ved mastcelleaktivering og prøven kan rekvireres der det er tvil om pasienten har hatt en anafylaktisk reaksjon.
Tryptasenivået normaliseres igjen etter 12-24 timer.