Analysen

Agens/analyser

Trombofili er fellesbetegnelsen for en gruppe biokjemiske forandringer, som alle gir økt risiko for å utvikle venøse tromboser, for noen også arteriell trombose.

Arvelig trombofiliutredning (for pasienter som har trombose i familien, men som ikke har hatt trombose selv):
ATIII
Protein C
Protein S
Faktor V-Leiden mutasjonsanalyse
Protrombin mutasjon

Dersom kun enkelte av disse analysene ønskes som oppfølging/kontroll føres disse opp under ”andre analyser” i stedet for å rekvirere trombofiliutredning.

Ervervet trombosetendens (for pasienter som selv har hatt trombose): det kan være aktuelt med utvidet utredning med prøver for både arvelig trombofili og for antifosfolipid syndrom:
ATIII
Protein C
Protein S
Faktor V-Leiden mutasjonsanalyse
Protrombin mutasjon
Lupus antikoagulant
Cardiolipin-antistoffer
Anti-b2-GPI-antistoffer

Denne utredningspakken er laget for spesialisthelsetjenesten, rekvirenter fra kommunehelsetjenesten får arvelig trombofiliutredningpakken. Hvis rekvirenter fra kommunehelsetjenesten ønsker til å rekvirere utredning for antifosfolipid syndrom så kan de føre disse prøvene under ”andre analyser” på papirrekvisisjon i tillegg til trombosetendens utredningspakken.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26725

Prøvebehandling

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger, som skal være påført rekvisisjonen, er vesentlig for utredningen!