Kontakt oss:

Øhjelp/bestilling av Blod og blodprodukter:
77 62 62 85

Immunhematologi/
svangerskapsanalyser:

77 62 62 84

Trombocyttimmunologi:
77 62 80 86

Allergi og Immunologi
77 62 62 89

Leukocyttanalyser:
77 62 62 93
 

 

 

Trombocyttforlik-trombocyttantistoff

Refraktæritet mot trombocytt-transfusjoner hos pasienter med platereaktive antistoffer Trombocyttforlik-trombocyttantistoff

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018