Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod og fullblod uten tilsetting

Nødvendig prøvemengde

4 ml EDTA og 4 ml Fullblod

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset merkes med navn, fødselsnummer (11 siffer) avdeling og prøvetakningsdato.

Forventet svartid

Svares samme dag.
Muntlig tilbakemelding innen to timer.

Klinisk

Indikasjoner

Som undersøkelse ved melding av transfusjonsreaksjon.

Tolkning

Besvarelse vil komme som en samlet vurdering og konklusjon i journalnotat.

Merknader

Blodbanken vil bestemme utvalg av analyser avhengig av informasjon som rekvirenten angir i transfusjonsreaksjonsmeldingen. Analysene kan bli utført på både pretransfusjons og posttransfusjonsprøven.