Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

4 ml
Minste aksepterte volum er 2 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset merkes med navn, fødselsnummer (11 siffer) avdeling og prøvetakningsdato.

Forventet svartid

Daglig ( mandag til fredag)
 

Måleområde

Titer lavere enn 2 svares som <2

Klinisk

Indikasjoner

Når mengde anti-A og anti-B kan være av betydning i pasientbehandling som for eksempel i forkant av en transplantasjon.


 

Referanseområde

Svar blir oppgitt i titer anti-A IgM og IgG, og titer anti-B IgM og IgG.