Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og allergi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

Antistoffet viser sterk assosiasjon med cøliaki og dermatitis herpetiformis med cøliaki symptomer, og er den beste serologiske test for sykdommene.

Referanseområde

Negativ: 0-10 U/mL
Positiv: 11-128 U/mL

Tolkning

Antistoffene forsvinner gradvis når pasienten settes på glutenfri diett og vil vanligvis være borte 2 mnd.-3 år etter at dietten er påbegynt.
Negativ IgA anti-tissue transglutaminase test hos symptomatiske barn under 2 år utelukker ikke cøliaki.
Lett forhøyet IgA og/eller IgG anti-gluten antistoff sammen med negativ anti-tissue transglutaminase test, ses hos noen friske, og ved ulike typer tarmsykdom.
Sterkt forhøyet IgA og/eller IgG anti-gluten antistoff sammen med negativ anti-tissue transglutaminase test kan forekomme ved annen tarmsykdom enn cøliaki.
Positiv anti-tissue transglutaminase test og negativ gluten test gir stor sannsynlighet for diagnosen cøliaki.
Påvisning av antistoff både mot gluten og tissue transglutaminase  gir meget sterk mistanke om cøliaki.