Analysen

Agens/analyser

Kvantitering av CD4+ T-celler og CD8+ T-celler.
Kvantitering av T-, B- OG NK-CELLER.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

1 mL

Prøvebehandling

Prøven skal oppbevares i romtemperatur. Kulde kan føre til denaturering av CD-molekyler.
Prøven må prepareres for analysering innen 48 timer etter prøvetaking.

Spesielle forholdsregler

Prøven sendes umiddelbart etter prøvetaking slik at den ankommer vårt laboratorium innen kl. 12.00 dagen etter prøvetaking.
Prøvene må være hos oss på leukocyttlaboratorium senest fredag kl.12.00 , eller kl 9:00 på Julaften/onsdag før skjærtorsdag. Bruk om nødvendig kurerpost.
Konvolutten merkes:
"HASTER CD4/CD8" eller "HASTER T-, B- og NK-celler"

Klinisk

Referanseområde

Referanseområder for kvantitering av CD4 / CD8, T-, B- og NK celler:
(Absolute counts (x109/L): median and percentiles (5th to 95th percentiles))

Age Groups

Lymfocyte
subpopulations

Neonatal
(n=20)

1 wk-2 mo
(n=13)

2-5 mo
(n=46)

5-9 mo
(n=105)

9-15 mo
(n=70)

15-24 mo
(n=33)

2-5 yr
n=33

5-10 yr
(n=35)

10-16 yr
(n=23)

Adults
(n=51)

Lymphocytes

4,8
(0,7-7,3)

6,7
(3,5-13,1)

5,9
(3,7-9,6)

6,0
(3,8-9,9)

5,5
(2,6-10,4)

5,6
(2,7-11,9)

3,3
(1,7-6,9)

2,8
(1,1-5,9)

2,2
(1,0-5,3)

1,8
(1,0-2,8)

CD19+B
lymphocytes

 0,6
(0,04-1,1)

1,0
(0,6-1,9)

1,3
(0,6-3,0)

1,3
(0,7-2,5)

1,4
(0,6-2,7)

1,3
(0,6-3,1)

 0,8
(0,2-2,1)

0,5
(0,2-1,6)

0,3
(0,2-0,6)

 0,2
(0,1-0,5)

CD3+T
lymphocytes

     2,8
(0,6-5,0)

      4,6
(2,3-7,0 )

     3,6
(2,3-6,5)

3,8
(2,4-6,9)

3,4
( 1,6-6,7)

3,5
(1,4-8,0)

2,3
(0,9-4,5)

1,9
(0,7-4,2 )

1,5
(0,8-3,5)

1,2
(0,7-2,1)

CD3+/CD4+T
lymphocytes

1,9
(0,4-3,5)

3,5
(1,7-5,3)

2,5
(1,5-5,0)

2,8
(1,4-5,1 )

2,3
(1,0-4,6)

2,2
(0,9-5,5)

1,3
(0,5-2,4)

1,0
(0,3-2,0)

0,8
(0,4-2,1)

0,7
(0,3-1,4)

CD3+/CD8+T
lymphocytes

1,1
(0,2-1,9)

1,0
(0,4-1,7)

1,0
(0,5-1,6 )

1,1
(0,6-2,2)

1,1
(0,4-2,1)

1,2
(0,4-2,3 )

0,8
(0,3-1,6)

0,8
(0,3-1,8)

0,4
(0,2-1,2)

0,4
(0,2-0,9)

CD3-/CD16-56+
NK cells

1,0
(0,1-1,9)

0,5
(0,2-1,4)

0,3
(0,1-1,3)

0,3
(0,1-1,0)

0,4
(0,2-1,2)

0,4
(0,1-1,4)

0,4
(0,1-1,0)

0,3
(0,09-0,9)

0,3
(0,07-1,2)

0,3
(0,09-0,6)

Tolkning

Hos HIV-positive pasienter vil CD4 verdien synke gradvis.
Det kan være av interesse å kvantitere T-, B- og NK-celler hos pasienter med mistanke om immunsvikt av annen årsak.
Svarene gis ut både som antall celler/l og som prosentvis fordeling

Referanser

Comans -Bitter W.M., de Groot R., van den Beernd R., et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood.
J.Pedriatics. 1997 March; 130(3): 388-393

Annet

Fagområde

Flowcytometri.