Analysen

Agens/analyser

Ved bestilling utføres IAT (Irreg IgG antistoffer), dvs. screening med tanke på irregulære blodtypeantistoffer, utredning av disse med identifisering og eventuell kvantitering (titer).

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA- blod

Nødvendig prøvemengde

4 mL

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.

Forventet svartid

Daglig ( mandag til fredag)

Klinisk

Indikasjoner

24. svangerskapsuke hos RhD –(neg) gravide dersom irregulære blodtypeantistoff ikke er påvist. I 24. svangerskapsuke tas også prøve til føtal RHD-typing, det må tas egne glass til dette, se føtal RHD

Ved videre oppfølging av gravide der irregulære blodtypeantistoff er påvist (både RhD-positive og –negative gravide).

Tolkning

Vurdering av undersøkelser vil komme som kommentar i prøvesvar.

Merknader

Videre oppfølging vil være avhengig av spesifisiteten og mengden av antistoffer, samt gjenstående graviditetsuker.

Referanser

Annet

Fagområde

Immunologi og Blodbank