Analysen

Agens/analyser

Ved bestilling utføres: 
ABO, Blodtyping i ABO blodtypesystemet.
Rh  (Rh(D) typing).
IAT (Irreg IgG antistoffer). Screening med tanke på irregulære blodtypeantistoffer, utredning av disse med identifisering og eventuell kvantitering (titer).

NB! Det er viktig at termin oppgis ved rekvirering av svangerskapsprøver.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA- blod
og serum dersom det rekvireres infeksjonsserologi

Nødvendig prøvemengde

4 mL
3,5 ml serum til infeksjonsserologi.

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.

Forventet svartid

Daglig ( mandag til fredag)

Klinisk

Indikasjoner

Anbefalt i ca 6. - 12. svangerskapsuke, som en del av forebyggende tiltak i forbindelse med immunisering i graviditet.

Tolkning

Vurdering av undersøkelser vil komme som kommentar i prøvesvar.

Merknader

Videre oppfølging vil være avhengig av blodtypen og tilstedeværelse av antistoffer og vil komme som anbefaling i prøvesvaret.

Annet

Fagområde

Immunhematologi