Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank, tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

<10 EliA U/mL
Neg: 0-10, Pos: 11-320

Tolkning

Testen påviser autoantistoff av IgG klasse mot SSB antigenet.
Antistoff mot SSB forekommer særlig ved Sjøgren syndrom og ved SLE.
Testen er sjelden positiv ved andre sykdommer.