Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge, Laboratoriemedisin ,
fagområde allergi og immunologi, 9038 Tromsø.
tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

SLE

Referanseområde

<10 EliA U/mL
Neg: 0-10, Pos: 11-480

Tolkning

Anti-Sm antistoff undersøkelse er indisert ved mistanke om SLE. Negativ test utelukker ikke SLE.
Testen påviser autoantistoff av IgG klasse mot SmD peptidet i Sm – komplekset. Generelt anti-Sm består av multiple antistoff mot multiple proteiner i Sm komplekset: B, B’ D, E, F, G.
Testen benytter syntetisk Sm-peptid, såkalt SmD3 i stedet for naturlig renset Sm- peptid kompleks (1). På denne måten oppnås bedre bindingsevne til pasientens autoantistoffer, med andre ord økes spesifisitet.
Anti-SmD regnes for nær patognomisk for SLE med 98.4 % spesifisitet og 23 % sensitivitet, men finnes kun hos 20-30% av pasientene (1). Uansett lavere prevalens, tilstedeværelse av anti-Sm er inkludert i reviderte American College of Rheumatology - ACR kriteria for diagnosis av SLE (2).
Ikke egnet for oppfølging av sykdomsaktivitet, fordi antistoffene forblir positive under sykdommens remisjon (3).
Anti-Sm assosieres med kutan- og visceral vaskulitt, leukopeni og CNS affeksjon hos SLE pasienter (4).

Referanser

  1. Pakningsvedlegg fra Thermo Fisher Scientific til analysen anti-SmD. Versjon 250-5624-01/juni 2012.
  2. Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. Aug 2012;64(8):2677-86.
  3. Bartels ChM, Diamond HS et al. Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Workup. Medscape reference, updated 28.01.2013
  4. Elkon KB. Systemic lupus erythematosus: autoantibodies in SLE. In: Klippel JH, Dieppe PA, eds. Rheumatology. 2nd ed. St. Louis, Mo: Mosby; 1998.

Annet

Link