Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge, Laboratoriemedisin , fagområde allergi og immunologi, 9038 Tromsø. tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Prøvebehandling

Lipemiske, hemolyserte eller mikrobielt forurensete prøver kan gi feil resultater og må ikke brukes. Unngå gjentatte nedfrysninger og opptininger.

Forventet svartid

Ca 1 uke

Klinisk

Indikasjoner

Sklerodermi/ systemisk sklerose

Referanseområde

Negativ: 0 – 10 EliA U/mL
Positiv : 11 – 240 EliA U/mL

Tolkning

Bestemmelse av antinukleære antistoffer (ANA) er av avgjørende betydning for klinisk diagnostisering av bindevevssykdommer. Scl-70 tilhører de såkalte ENA (extractable nuclear antigens). Antistoffer mot Scl-70 (anti-DNA topoisomerase 1) er karateristiske og spesifikke for sklerodermi/systemisk sklerose og forekommer opptil 10-40% blant pasientene med denne sykdommen (1). De assosieres hovedsakelig med den diffuse formen (hyppighet opptil 70%) og med interstitiale lunge sykdommer (2 ).

Testen påviser autoantistoff av IgG klasse mot human rekombinant Scl-70 protein. Coatingen er utført med et "spacer"-molekyl som forbedrer presentasjonen av epitopene og dermed bedre sensitivitet.

Anti-Scl-70S viser utmerket spesifisitet på 99.5 %, Positiv Prediktiv Verdi på 96.9 % og sensitivitet på 30.7%.

Testen er pålitelig og avdekker pasienter med systemisk sklerose blant alle andre bindevevssykdommer i et tidlig sykdomsforløp. Antistoffet assosieres med lungeaffeksjon/lungefibrose, ischemiske sår på fingrene, Raynaud-fenomener og affeksjon av ansiktshud, hjerte og nyre skade (renal krise) (3). Det er også beskrevet hos ca 1/4 av SLE-pasienter med øket risiko for nefritt og pulmonal hypertensjon. Om lag 1/5 av pasientene med sklerodermi har overlapssyndrom med de andre bindevevssykdommene: myositt, revmatoid artritt, Sjøgren’s syndrom (4).

Testen korrelerer positivt med hud score og sykdomsaktivitet, sero- negativ konvertering tider på bra prognose.

Merknader

Diagnosen – sklerodermi må ikke stilles kun på bakgrunn av en positiv antistoff test.

Referanser

  1. Pollard KM and Hltman P (2007), Scl-70 Autoantibodies, Vol 2, Shoenfeld, Gershwin, Meroni, Elsevier, Amsterdam: pp 231-238.
  2. Steen VD (2008). The many faces of scleroderma. Rheum Dis Clin N Am 34: 1-15.
  3. Perera A, Fortig N, Lucas M, et al. (2007). Clinical subsets, skin thickness progression rate, and serum antibody levels in systemic sclerosis patients with anti-topisomerase 1 antibody. Arthritis Rheum 56: 2740-2746.
  4. Pakozdi A, Nihtyanova S, Moinzadeh P, et al. (2011), Clinical and serological hallmarks of systemic sclerosis overlap syndromes. J Rheumatol; Nov;38 (11):2406-9. Epub 2011 Aug 15