Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank, tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

<10 EliA U/mL
Neg: 0-10, Pos: 11-240

Tolkning

Testen påviser autoantistoff av IgG klasse mot RNP-antigenet.
Anti-RNP antistoff forekommer meget hyppig ved MCTD (mixed connective tissue desease). 90–100 % av pasientene er positive, vanligvis med høy konsentrasjon og ofte finnes anti-RNP alene Negativ test svekker mistanke om denne diagnosen. Antistoffet finnes hos en varierende prosentdel av pasientene ved alle de kroniske bindevevssykdommene, samt hos 15 % av pasienter med kronisk leversykdom. Forekommer også ved parasittsykdommer som schistosomiasis, leishmaniasis og malaria.