Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

4 ml
Minste akseptabelt volum er 0,25 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid


Daglig

Måleområde


Interferenser


Klinisk

Indikasjoner

Pretransfusjonsundersøkelse
Graviditet
Hos nyfødte født av mødre med bestemte blodtyper (pga mulig immunisering)
Som undersøkelse ved melding om transfusjonsreaksjon

Referanseområde


Tolkning

Tolkning i forlikeligsundersøkelser ved transfusjon, transplantasjon, graviditet kan være aktuell ved sammenligning med en annen blodtype.
Vurdering av undersøkelser vil alltid komme som kommentar i prøvesvar.

Merknader

Rh er et blodtypesystem som består av mange (over 50) forskjellige antigener, men ”Rh typing” er vanlig betegnelse for typing for Rh(D) antigenet. Avhengig av problemstillingen kan det være aktuelt å type for andre antigener i Rh-systemet. Dette blir gjordt ved at Blodbanken utreder etter behov med tanke på problemstillingen som rekvirenten er interessert i (finne forlikelig blod, vurdere behov for videre oppfølging i graviditet med mer).

Referanser