Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank, tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

<20 IU/mL

Tolkning

RF er et autoantistoff rettet mot Fc-regionen av IgG. Antistoffene forekommer særlig ved revmatoid artritt og beslektede sykdommer.