Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank tlf. 77626279

Prøvebehandling

Prøvemateriale

20 ml EDTA fullblod eller 5 ml benmarg (EDTA glass). Benmarg anbefales

Prøvebehandling

Ved prøvetakning på UNN: Blodprøven leveres straks til laboratoriet for å sikre at prøven blir preparert i tide. Ved prøvetakning etter kl 12.00 ta kontakt med MRD-lab på tlf: 776 26279. Prøve kan ikke tas fredag etter kl 10 eller lørdag uten særskilt avtale med MRD-lab eller vakthavende lege på blodbanken.
Ekstern prøvetakning: Prøven må ankomme laboratoriet innen kl 10 neste dag. Den må derfor sendes med ekspress over natt, og kan ikke tas på fredag eller lørdag. Kontakt MRD-lab på tlf 776 26279 for å gi beskjed om forsendelse av prøve.
Dersom prøve ankommer Laboratoriemedisin fredag ettermiddag eller i løpet av helgen: ring vakthavende lege på blodbanken (mobilnr. 975 91 752)

Klinisk

Indikasjoner

En undergruppe av akutt myelogen leukemi benevnes Akutt Promyelocytt Leukemi (APL = AML M3 etter FAB-klassifikasjon). Klinisk kjennetegnes denne typisk av uttalt DIC ved debut. APL er nesten alltid assosiert med en translokasjon av et segment av kromosom 17. Hos de fleste APL pasienter påvises en translokasjon mellom kromosom 15 og 17, angitt som t(15;17) og gir opphav til fusjonstranskriptet PML-RARα, men ulike varianter finnes ; som t(5;17) og t(11;17). Å skille mellom disse translokasjonene kan være viktig, da pasienter med t(11;17) nesten alltid er resistente mot behandling med ATRA.
PCR benyttes for påvisning og kontroll av translokasjonen.