Dersom sIgE peanøtt (F13) er positiv, utføres IgE antistoffer mot de enkelte allergene komponentene Ara h 1, 2, 3, 6 og 8. Dette er tester til støtte i diagnose av peanøttallergi og det er både nyttig og effektivt å utføre det som reflekstesting.

Det er viktig å gi utfyllende kliniske opplysninger, blant annet om pasientens symptomer og hvilke allergier som mistenkes å foreligge. Resultatene må alltid sammenholdes med de kliniske opplysningene i forhold til symptomer ved eksponering for peanøtt.

Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med refleksanalyseringen, må dette oppgis på rekvisisjonen. Det kan da bestilles testen Andre allergener og skrive beskjed og kliniske opplysninger der.