Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Perifert blod: Na-heparin rør
Benmarg: Egne rør, tilsatt 0,5 ml heparin 100 IE/ml

Nødvendig prøvemengde

Perifert blod:
1 glass Na-Heparin (ca. 4ml)

Benmarg:
1 glass (ca. 2,5 ml benmargsaspirat)
2,5 ml benmarg aspireres med sprøyte som på forhånd er tilsatt 0,5 ml heparin (100 IE/ml) . Dette blandes og overføres til et 4-5 ml glass uten tilsetning.
 

Prøvebehandling

Prøven(e) skal oppbevares i romtemperatur og må sendes laboratoriet raskt, fordi cellene må fikseres/analyseres innen 24 timer. 

Spesielle forholdsregler

Vi må få tilsendte prøver (blod og benmarg som ble tatt dagen før) senest kl.10:00, mandag t.o.m. fredag for å kunne analysere disse innen ordinærarbeidstid.
Konvolutten må merkes med: HASTER-IMMUNFEN
Kliniske opplysninger må oppgis enten i DIPS eller på rekvisisjonen.
Utenom ordinærarbeidstid d.v.s. etter kl. 15:30 må vakthavende lege på blodbanken (mobilnr. 975 31 752) varsles når prøven er tatt da analysering av disse prøvene medfører utrykning på vakt av bioingeniører med hjemmevakt.

Klinisk

Indikasjoner

MRD-undersøkelser gjøres som ledd i oppfølging av pasienter med kjent hematologisk sykdom.
Vanligvis gjøres MRD undersøkelse på beinmargsprøver og er mer sensitiv enn vanlig morfologisk undersøkelse.
Bruk av flowcytometri ved diagnosetidspunktet kan hos mange pasienter påvise en såkalt leukemiassosiert fenotype som kan følges videre med en sensitivitet på 10-3 eller bedre. Fordelen med flowcytometri er at det kan brukes på flertallet av pasienter, og gir raskt svar. Målingene kan gjøres tidlig i behandlingen for å vurdere grad av respons og få et bedre mål for residivrisiko, og dermed muligens styre valg av konsoliderende behandling. Målinger etter avsluttet behandling kan påvise et residiv tidligere enn med morfologisk undersøkelse.

Referanser

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, helsebiblioteket.no, Helsedirektoratet 2016

Annet

Fagområde

Flowcytometri.