Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Blodbank tlf. 77626293

Prøvebehandling

Prøvebehandling

Det tas en 5-10 cm lang slangestuss fra godt blandet blodprodukt før og etter filtrering. Det er nok å ta slangestuss fra 1 blodprodukt før filtrering per forsendelse. Innholdet fra slangestussene overføres til prøverør merket med tappenr. og dato. Merk rørene med "Før" eller "Etter" filtrering.
Prøvene må analyseres innen 48 timer etter prøvetaking.
Analysen gjøres kun på onsdager.
Konvolutten merkes: "HASTER - LEUCOCOUNT".