Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Blodbank tlf. 77626289
Fra 01.05.2013 utføres ikke denne analysen rutinemessig i Norge. For informasjon om analysen ta kontakt med Phadia tlf.21673280

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

Testen er ikke en screening test for melke-(laktose) intoleranse eller melke-allergi, selv om antistoff-verdien kan være forhøyet hos enkelte pasienter med melke-intoleranse/allergi.

Referanseområde

0-2,0 mg/L

Tolkning

Forhøyet IgA-antistoff mot melkeproteiner kan påvises hos pasienter med skadet tarmslimhinne uansett årsak (cøliaki, matvareintoleranse eller langvarig infeksiøs tarmlidelse), og indikerer brutt immunologisk tarmbarriere og økt mengde matvareantigen tilgjengelig for immunkompetente celler i tarmen.
Normalisering av disse antistoffene i serum er et godt tegn på forbedrede forhold i tarmslimhinne med redusert permeabilitet, selv om pasienten fortsatt inntar melk og melkeprodukter.