Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum fra glass uten gel

Nødvendig prøvemengde

1 ml serum

Prøvebehandling

Blodet må settes ved 37°C i ca 30min rett etter prøvetakning. Sentrifuger deretter prøven og overfør serum til et nytt glass umiddelbart.

Forventet svartid

Daglig ( mandag til fredag)

Interferenser

Ved feil prøvebehandling kan falske negative resultater forekomme.

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om kulde AIHA (kuldeagglutininsyndrom)
Ved mistanke om infeksjon med mycoplasma pneumoniae

Referanseområde

Titer < 8

Tolkning

Kuldeagglutininer er autoantistoffer mot erytrocytter man finner hos de fleste friske mennesker på et lavt nivå.
Titer > 8 kan ses ved autoimmun hemolytiske anemier, immunproliferative sykdommer og ved infeksjoner.