Analysen

NLK-kode

NPU01816

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

NB! Spesiell prøvetaking:
         Voksne          2 x 4 mL serum uten gel (rød kork)
                               Minimum 2,5 mL serum etter sentrifugering

         Barn              1 x 4 mL serum uten gel (rød kork)
                               Minimum 1 mL serum etter sentrifugering

Prøvebehandling

Prøvematerialet må opprettholde en temperatur på 37°C i hele den preanalytiske fasen. Det er svært viktig at varmekjeden ikke brytes. Fremgangsmåte:
1.
Prøveglass forvarmes til 37°C før prøvetaking. Umiddelbart etter prøvetaking må prøveglass
   
oppbevares videre ved 37°C
2.
La prøvene koagulere ved 37°C i minst 1 time, maksimalt 2 timer.
3.Sentrifuger prøvene i forvarmet sentrifuge.
4.Benytt forvarmet engangspipette:
   Voksne: Overfør serum fra begge prøverør til to vanlige plastrør
   Barn/lite prøvemateriale: Overfør serum fra prøverør til et vanlig plastrør

Forventet svartid

Inntil 4 dager etter at prøven er mottatt

Analysemetode

Visuell bedømming av kryopresipitat

Interferenser

  • Falsk negativt resultat kan komme av feil prøvebehandling der varmekjeden i den preanalytiske fasen brytes, og kryoglobuliner feller ut før serum adskilles fra blodceller
  • Prøve tatt under behandling med heparin eller andre antikoagulanter kan gi falskt negativt resultat
  • Lipemiske/hemolytiske prøver gjør vurdering av resultat usikkert, og kommenteres ved svarutgivelse

Klinisk

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om kryoglobulinemi. Kryoglobulin er et unormalt immunoglobulin som utfelles/presipiterer ved lav temperatur, og oppløses igjen når temperaturen øker.
Kryoglobuliner kan forekomme ved myelomatyose, kronisk lymfatisk leukemi, lymfomer, hepatitt, mononukleose, mykoplasma, HIV, noen parasittiske infeskjoner, Raynauds fenomen og ledd- og nyresykdommer.
Kan være aktuelt ved noen uklare nevrologiske symptomer assosiert med hyperviskositet eller ved polynevropatier.

Symptomer som kan gi mistanke om kryoglobulinemi er purpura, vaskulitt med multiorgan affeksjon, glomerulonefritt, synovitt og pleuritt.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Analysen besvares som negativ eller positiv. Klassifisering av kryoglobuliner utføres ikke. Det er mange tilstander assosiert med produksjon av kryoglobuliner, og testen er derfor svært uspesifikk. De vanligste tilstander kan grovt deles i tre kategorier:
1.Infeksjoner - særlig kronisk hepatitt C, også hepatitt B, HIV og andre infeksjoner
2.Autoimmune revmatiske sykdommer (vanligst Sjögren’s syndrom og systematisk lupus
   erytematosus)
3. Lymfoproliferative sykdommer - B-celle lymfomer, kronisk lymfatisk leukemi og plasmacelle-neoplasmer (vanligst ved Waldenstrøm makroglobulinemi, Myelomatose og MGUS)

Kryoglobuliner kan av og til forekomme hos friske individer. Analysen er følsom for feil prøvebehandling og påfølgende falsk negativt resultat.

Annet

Fagområde

               Protein, immunologi og allergi