Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

<10 EliA U/mL
Neg: 0-10, Pos: 11-240

Tolkning

Testen påviser autoantistoff av IgG klasse mot Jo-1 antigenet (histidyl-tRNA syntetase).
Antistoff mot Jo-1 forekommer hos 25% av pasienter med polymyositt /dermatomyositt, noe svakere assosiasjon til fibrøs alveolitt.