Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Bronkoalveolær skyllevæske (BAL-væske)

Nødvendig prøvemengde

Min. 15 mL bronkoalveolær skyllevæske (BAL-væske) fra perifere bronkier og alveoler kreves til standard undersøkelse. 

Prøvebehandling

Prøven skal leveres snarest til Flowcytometri laboratorium. Dersom det tar mer enn 30 minutter må prøven settes på is og leveres laboratoriet innen 1 time.
Prøver som tas på slutten av ordinær arbeidstid, fredag eller en dag før en helligdag etter kl. 12.00 må alltid avtales med Flowcytometri laboratorium på forhånd. 
Ring 776 26 293 på dagtid eller 975 31 752 utenom ordinær arbeidstid.

Spesielle forholdsregler

Det bør tilstrebes at BAL gjøres innenfor ordinær arbeidstid. Analysen skal rekvireres i DIPS. Prøvetakingstidspunkt; dato og klokkeslett, skal oppgis.

Det er essensielt at det gis kortfattede kliniske opplysninger med klar problemstilling, slik at laboratoriet lettere kan avgjøre hva som skal gjøres.
Informasjonen bør minimum inneholde følgende:
BAL-væske utseende, røykestatus av pasienten, akutt eller kronisk interstitiell lungesykdom, pasientens symptomer, CT fnn og tentativ diagnose.

Klinisk

Indikasjoner

Spesielt inflammatorisk og interstitiell lungesykdom, herunder sarkoidose og idiopatisk pulmonær fibrose /fibrøs alveolitt og allergisk alveolitt.

Annet

Fagområde

Flowcytometri.