Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø.
Flowcytometri

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Perifert blod: Na-heparin rør
Benmarg: Egne rør, tilsatt 0,5 ml heparin 100 IE/ml
Lymfeknute/ vevs biopsi: Prøvebeholdere tilsatt 0,9% NaCl
Finnålsaspirat: 0,9% NaCl
Spinalvæske: EDTA-rør tilsatt Transfix medium
Andre kroppsvæsker: Prøvebeholdere med ingen tilsetning

Nødvendig prøvemengde

Perifert blod:
1 glass Na-Heparin (ca. 4ml)

Benmarg:
1 glass (ca 2,5 ml benmargsaspirat)
2,5 ml benmarg aspireres med sprøyte som på forhånd er tilsatt 0,5 ml heparin (100 IE/ml) . Dette blandes og overføres til et 4-5 ml glass uten tilsetning.

Spinalvæske:
2 glass EDTA/Transfix (ca. 1,5-2 ml spinalvæske)
200 µl Transfix medium tilsettes til EDTA-rør
Dette er beregnet for 1,5-2 ml spinalvæske per rør. De første dråpene ved punksjon må ikke brukes til dette glasset da disse ofte er kontaminert med perifert blod p.g.a. blødning ved prøvetakning. Hvis det er mulig, ta spinalvæske til andre undersøkelser før det tas glasset til immunfenotyping / flowcytometri.

Det kan også utføres immunfenotyping av celler fra andre kroppsvæsker og vev (biopsier).

Prøvebehandling

Prøven(e) skal oppbevares i romtemperatur og må sendes laboratoriet raskt, fordi cellene må fikseres/analyseres innen 24 timer (unntatt spinalvæske tatt på Transfix som kan stå i kjøleskap inntil 5 døgn) .
Vi må få tilsendte prøver (blod og benmarg som ble tatt dagen før) senest kl.10:00, mandag t.o.m. fredag for å kunne analysere disse innen ordinærarbeidstid.
Konvolutten merkes med: HASTER-IMMUNFEN
Kliniske opplysninger må oppgis enten i DIPS eller på rekvisisjonen.
Når det skal utføres immunfenotyping av celler fra andre kroppsvæsker og vev ta kontakt med 77 62 62 93 på dagtid ang. problemstilling, prøvemengde og tidspunkt før prøvetakning da analysen må utføres straks.
Utenom ordinærarbeidstid d.v.s. etter kl. 15:30 må vakthavende lege på blodbanken (mobilnr. 975 31 752) varsles når prøven er tatt da analysering av disse prøvene medfører utrykning på vakt av bioingeniører med hjemmevakt.

Klinisk

Indikasjoner

Immunfenotyping av celler fra diverse prøvematerialer benyttes for å identifisere og karakterisere maligne celler ved leukemier og lymfomer.
Ved denne teknikken påviser man antigener som befinner seg enten på overflaten av cellene og/eller intracellulært. Disse antigenene benevnes CD-markører (Cluster of differentiation).
Ved immunfenotyping brukes kombinasjoner av monoklonale antistoff med spesifisitet for de enkelte CD-markører. Binding av antistoff påvises ved flowcytometri.