Analysen

Analyseres ved

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratorium for trombocyttimmunologi.
Laboratoriemedisin
Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN)
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod.

Nødvendig prøvemengde

10 ml EDTA-blod.
15-20 ml EDTA-blod ved trombocytt-tall lavere enn ca. 50x10^9 /L .

Prøvebehandling

Prøven skal analyseres innen 48 timer etter prøvetaking. Laboratoriet er stengt etter kl. 15.00 alle helligdager. Prøvene må være oss i hende senest kl. 09.00 fredag/dag før helligdag.

Forventet svartid

Kliniske opplysninger er viktig for prioritering av analysen. Ved svært lavt trombocyttall kontaktes rekvirenten umiddelbart etter at analyseresultatet er klart. Ellers svares prøven ut innen to dager.

Klinisk

Indikasjoner

Utføres ved mistanke om ITP (immun trombocytopeni). Blodplatetall < 100 x 109/L.

Merknader

Oppgi rekvirentens telefonnummer dersom det ønskes rask tilbakemelding.
I tillegg er informasjon om ev transfusjonshistorikk viktig mtp tolkning av resultater (har pasienten fått trombocytt-transfusjoner siste 7 dager før prøvetaking og/eller immunoglobuliner siste måned før prøvetaking?).