Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvemengde

0,5 mL

Prøvebehandling

Spinalvæske sentrifugeres og avpipetteres.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om cerebrale inflammasjonsprosesser

Referanseområde

0,004-0,051 g/L