Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 mL

Prøvemateriale

Serum

Klinisk

Referanseområde

0-6 uker: < 2,3 kU/L
6u-3mnd: < 4,1kU/L
3-6 mnd: < 7,3 kU/L
6 mnd- 1år: < 13 kU/L
1-2 år: < 23 kU/L
2-3 år: < 32 kU/L
3-4 år: < 40 kU/L
4-5 år: < 48 kU/L
5-6 år: < 56 kU/L
6-8 år: < 71 kU/L
8-10 år: < 85 kU/L
Voksne: < 114 kU/L

Tolkning

Måling av total IgE-nivå har begrenset verdi for diagnostisering og oppfølging av allergi og atopi. IgE kan være forhøyet uten allergi/atopi og normal ved allergi/atopi.

Referanser