Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

2 ml
Minste akseptable volum er 0,25 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Som pretransfusjonsprøve er IAT gyldig i 4 døgn.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Besvarelse vil komme som en samlet vurdering og konklusjon i journalnotat.
Daglig

Klinisk

Indikasjoner

Pretransfusjonsutredning.
Oppfølging i svangerskap.

Tolkning

Positiv test betyr at det finnes antistoffer etter alloimmunisering. Antistoffene kan være av forskjellig klinisk betydning. Den kliniske betydningen av antistoffet er avhengig av antistoffets spesifisitet og temperaturoptimum.

I kommentar på prøvesvar vil det alltid komme en vurdering om videre tiltak og anbefalte kontroller.