Analysen

Analyseres ved

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratorium for trombocyttimmunologi.
Laboratoriemedisin
Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN)

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum fra rør uten tilsetning

Nødvendig prøvemengde

Minimum 2 ml avpipettert serum

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før forsendelse til laboratoriet. Merk nytt rør med "serum fra rør uten tilsetning", i tillegg til pasientidentifikasjon.
Prøven skal analyseres innen 48 timer etter prøvetaking. Laboratoriet er stengt etter kl. 15.00 og alle helligdager. Prøvene må være oss i hende senest kl. 09.00 fredag/dag før helligdag.

Forventet svartid

Samme dag.

Interferenser

Lipemi og hemolyse kan forstyrre analysen.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om heparinindusert antistoffbetinget trombocytopeni.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Merknader

Oppgi rekvirentens telefonnummer dersom det ønskes rask tilbakemelding.