Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

Neg: 0-10, Pos: 11-680 U/mL

Tolkning

Antistoff mot glomerulus basalmembran (GBM) forekommer ved isolert glomerulonefritt (immunbetinget vevsskade type II) og glomerulonefritt som ledd i Goodpasture syndrom.
Mindre enn 5% av alle glomerulonefritter er forårsaket av autoantistoff mot GBM