Analysen

Agens/analyser

Føtalt hemoglobin (HbF)

Alternativ navn

FMB

NLK-kode

NPU01964

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

4 ml

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml

Merking av prøveglass

Fullstendig navn og fødselsnummer til pasienten, prøvetakningsdato og rekvirentnavn/kode.

Rekvisisjon

Vennligst oppgi kliniske opplysninger og hastegrad ved rekvirering.

Oppbevaring

Prøvematerialet oppbevares i kjøleskapet.

Holdbarhet

5 døgn etter prøvetakning.

Transport

Prøven bør transporteres i romtemperatur (må ikke bli utsatt for frost eller satt på is). 

Forventet svartid

Vanligvis opptil 1 uke hvis ønsket svartid/hastegrad ikke er oppgitt av rekvirenten.

Analysemetode

Flowcytometri

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om føtomaternell blødning (FMB) i svangerskap eller under fødsel.
I noen tilfeller gjøres undersøkelse av FMB ved utredning av årsak til anemi hos nyfødt eller ved dødfødsler.
Mistanke om hemoglobinopatier er ikke indikasjon for undersøkelse av FMB.   

Tolkning

FMB kan føre til at mor immuniseres mot antigener på føtale blodceller. Av størst betydning er immunisering som fører til produksjon av anti-D hos Rh(D)- negative kvinner. Volum av FMB bestemmes og avgjør om det er nødvendig å gi mer enn en standarddose med humant immunglobulin mot Rh(D)-immunisering til Rh(D)-negativ mor. 
Ved ABO-uforlikelighet mellom mor og foster/barn kan falsk negative svar forekomme.
Føtalt hemoglobin kan også påvises i erytrocytter hos pasienter med noen hemoglobinopatier som for eksempel sigdecelleanemi og thalassemier.
Ved spørsmål om FMB under 1.5-2.0 ml gir ikke vår analyse sikkert svar.

Annet

Fagområde

Flowcytometri