Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA- blod

Nødvendig prøvemengde

6 ml

Prøvebehandling

Prøveglasset til føtal RHD må ikke utsettes for frost. Prøven må sendes samme dag som prøven er tatt fordi holdbarheten kun er fem dager.
Glasset til føtal RHD må være uåpnet for å unngå DNA-forurensning. Prøvematerialet fra dette glasset kan ikke fordeles til andre analyser.

Forventet svartid

Svartid ca 2 uker.

Måleområde

Dersom prøven tas før svangerskapsuke 18, kan resultatet av føtal RHD bli falsk negativ pga for lite cellefritt foster-DNA i mors plasma.

Klinisk

Indikasjoner

RhD-negative gravide uten immunt anti-D tar prøve til føtal RHD i svangerskapsuke 24.
RhD-negative gravide med immunt anti-D tar prøve til føtal RHD i svangerskapsuke 18, med en evt. kontroll av føtal RHD i sv.uke 24.

Tolkning

Videre oppfølging baserer seg på resultatet av føtal RHD-typing og om mor har dannet immunt anti-D eller ikke. Se svarkommentar fra blodbanken ang. oppfølging.
Kontakt blodbanken (immunhematologisk lab) ved spørsmål: 776 26 284 (dagtid, mandag-fredag)

Merknader

Analysen «Føtal RHD» innebærer at man genotyper cellefritt foster-DNA som finnes i mors plasma. På den måten kan fosterets RHD-type bestemmes før fødsel. Prenatal profylakse til RhD-negative gravide skal alltid anbefales basert på resultatet av føtal RHD-typing.