Analysen

Analyseres ved

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod og serum

Nødvendig prøvemengde

10 ml EDTA-blod og 3,5 ml serum av mor,
10 ml EDTA-blod fra far
og 2-3 ml EDTA-blod av barnet

Prøvebehandling

Prøven skal analyseres innen 48 timer etter prøvetaking. Laboratoriet er stengt etter kl. 15.00 og alle helligdager. Prøvene må være oss i hende senest kl. 09.00 fredag/dag før helligdag.

Forventet svartid

Initial undersøkelse gjennomføres innen 48 timer etter prøvetaking. Dersom resultatene gir mistanke om FNAIT, kontaktes rekvirenten umiddelbart.
Fullstendig utredning involverer en rekke laboratorieanalyser. Tid til endelig svar foreligger, kan ta 2-4 uker.

Klinisk

Indikasjoner

  • Barn født med blødningstendens og/eller trombocytopeni.
  • Nyfødt med symptomer fra CNS
  • Intrauterin fosterdød
  • Dødfødsel
  • Kvinne som tidligere har født barn med trombocyttopeni
  • Gjennomgått flere spontanaborter

Tolkning

Merknader

Oppgi rekvirentens telefonnummer dersom det ønskes rask tilbakemelding.
Det er svært viktig at kliniske opplysninger fremkommer.
Relevant svangerskapshistorikk (flere spontanaborter, dødfødsler, intrauterin fosterdød, tidligere født barn med trombocytopeni og/eller FNAIT).
Relevante opplysninger om barn med mistenkt FNAIT (trombocytt-tall, blødinger/petekkier, transfusjonshistorikk og info om ev. trombocytt-transfusjoner).

Annet

Fagområde

Trombocyttimmunologi.