Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

2 x 4 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.

Forventet svartid

Svares ut når identifiseringen er sluttført
 

Klinisk

Indikasjoner

Ved utredning av irregulære blodtypeantistoffer når blodbanken har etterspurt mer prøvemateriale for å kunne jobbe videre med å finne spesifisitet på antistoffet.

Referanseområde

Antistoffets spesifisitet

Tolkning

Vurdering og konklusjon av undersøkelser vil alltid komme som kommentar i prøvesvar.