Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Minste akseptabelt volum er 0,25 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at den som skal ta prøven leser på identifikasjonsarmbåndet.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Daglig

Klinisk

Indikasjoner

Pretransfusjonsundersøkelse

Tolkning

Vurdering av undersøkelser vil komme som kommentar i prøvesvar.

Merknader

Nyfødte transfunderes ikke med ABO-identisk blod. Erytrocyttkonsentrater av O-blodtype blir alltid utlevert.
Er IAT og DAT negative i denne prøven regnes den som gyldig forlik inntil barnet er 3 mnd.
Ved positiv IAT eller DAT må 2x4 mL EDTA-blod fra mor skaffes dersom nok prøvemateriale fra barn ikke kan skaffes.