Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

4 ml
Minste akseptable volum er 2 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Daglig
 

Klinisk

Indikasjoner

Pretransfusjonsundersøkelse

Merknader

Pasienten må ABO types i to prøver tatt ved forskjellige tidspunkt før ABO-identiske blodprodukter kan utleveres.
IAT må være < 4 dager ved utlevering av erytrocyttkonsentrat.
Ved positiv IAT må det av og til leveres ytterligere 2x4 mL EDTA-blod (Forlik utredning)