Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

1 mL

Prøvebehandling

Prøvematerialet oppbevares i kjøleskapet og bør analyseres innen 5 døgn.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om føtomaternell blødning (FMB) i svangerskap eller under fødsel.

FMB kan føre til at mor immuniseres mot antigener på føtale blodceller. Av størst betydning er immunisering som fører til produksjon av anti-D hos Rh(D)- negative kvinner.
I noen tilfeller gjøres undersøkelse av FMB ved utredning av årsak til anemi hos nyfødt eller ved dødfødsler.

Ved å benytte anti-HbF(føtalt hemoglobin) antistoff for flowcytometrisk undersøkelse av erytrocytter, kan man detektere føtale celler i mors blod og beregne størrelse på evt. blødning (i ml).

Tolkning

Volum av FMB bestemmes og avgjør om det er nødvendig å gi mer enn standarddose Rhesogamma (anti-D) til Rh D neg mor. 
Ved spørsmål om FMB under 1.5-2.0 ml gir ikke vår analyse sikkert svar.

Ved ABO-uforlikelighet mellom mor og foster/barn kan falsk negative svar forekomme.

Annet

Fagområde

Flowcytometri