Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø.
Immunologi og Transf. Medisin tlf. 77626289

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 mL

Prøvemateriale

Serum
Vakuumrør uten tilsetning eller vakumrør med gel

Prøvebehandling

Lipemiske, hemolyserte eller mikrobielt forurensete prøver kan gi feil resultater og må ikke brukes. Unngå gjentatte nedfrysninger og opptininger.

Forventet svartid

Ca 1 uke

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av antistoff mot M2 type av anti-mitokondrie antigen Pyruvate Dehydrogenase Komplekset – (PDK) hos pasienter med primær biliær cirrhose.

Referanseområde

Negativ: < 4 IU/ml
Grenseverdi: 4-6 IU/ml
Positiv: > 6 IU/ml

Tolkning

Antistoffet, som representerer M2-subspesifisiteter innen mitokondrieantistoff-gruppen, er sterkt assosiert til primær biliær cirrhose (PBC), men kan ses ved andre sykdommer/tilstander som sklerodermi, Sjøgren’s syndrom, artritt og Raynaud fenomen.
Den nye ELiA metoden er mer sensitiv for påvisning av mitokondrieantistoffer hos pasienter med PBC, fordi testen i tillegg til hoved nativt antigen epitop: pyrovate dehydrogenase komplekset (PDC-E2) også inneholder det rekombinante antigenet: branched - chain 2 oxoacid dehydrogenase komplekset – E2 (BCOADC-E2). En liten andel av pasienter med PBC har antistoffer kun mot sistnevnte antigen.
Anti-M2 er en diagnostisk markør for PBC, og ifølge litteraturen er 90–95 % av PBC-pasientene positive for denne markøren (1). Anti-M2 kan også påvises hos pasienter uten tegn til gallegangsdestruksjon og forhøyet alkalisk fosfatase. Antistoffet kan påvises mange år før klinisk debut av PBC (2). Det er foreløpig uklart hvor mange av disse pasientene som til slutt vil få en behandlingskrevende PBC. Pasienter med PBC tilhører høy risiko gruppe for utviklingen av hepatocellular carcinom. Ved diagnostisert PBC er anti-M2 verken assosiert til sykdomsaktivitet eller prognose.

Merknader

EliA metoden er kalibrert mot en internasjonal standard (non-WHO Reference Material Primary Biliary Cirrhosis Serum, Human NI code 67/183) og resultatverdiene angis i internasjonale enheter per milliliter: IU/mL.

Referanser

  1. Klein R. Primary billiary cirrhosis. Pabst Science Publishers, Lengerich, Berlin, 2012, pp 167-174.
  2. Bogdanos DP, komorowski L. Disease-specific autoantibodies in PBC. Clin Chim acta 2011; 412: 502-12.