Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

dsDNA regnes som meget karakteristisk for SLE og er sterkt assosiert med lupusnefritt. Imidlertid vil ikke alle pasienter med SLE ha en positiv test. Forekommer hos 70 % av SLE-pasientene, og bare sjeldent ved andre kroniske bindevevssykdommer.

Referanseområde

Neg: 0-15 IU/mL
Pos: 16-400 IU/mL

Tolkning

Stabilt nivå (høyt eller lavt) viser rolig sykdomsfase, mens en økning (over få uker) varsler økt sykdomsaktivitet. Plutselig fall av anti-dsDNA ses bare under akutt forverring av sykdommen.