Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge,
Laboratoriemedisin, Immunologi og allergi,
9038 Tromsø,
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om cøliaki, spesielt hos barn < 3år og personer med alvorlig IgA-hypogammaglobulinemi (serum IgA < 0.07g/l). Måles sammen med IgA anti-vevstransglutaminase (anti-tTG IgA).
Testen kan være til nytte også hos asymptomatiske personer med høy risiko for cøliaki: for eksempel type 1 diabetes mellitus, Down syndrom, Turner syndrom, Williams syndrom, autoimmune thyroidea eller autoimmune lever sykdommer, opphopning av cøliaki i første linje slektninger, hvor andre ”cøliaki – spesifikke” antistoffer er negative.

Referanseområde

Negativ: 0-9 U/mL
Positiv: ³ 10 U/mL

Tolkning

Generelt: IgG-antistoff er rettet mot gliadinpeptider deamidert av vevs-transglutaminase (1). Gliadinpeptider finnes i hvete, rug, havre, bygg og beslektete kornslag.
Tolkning: Når begge analysene er forhøyet er sannsynligheten for at aktiv cøliaki foreligger meget høy.
Forhøyet anti-tTG IgA alene tyder også på aktiv cøliaki.
For pasienter med alvorlig IgA-hypogammaglobulinemi og/eller barn < 3 år, og hvor anti-deamidert gliadin IgG er positiv alene, er sannsynligheten for cøliaki høy. I slike tilfeller anbefales videre utredning med gentest. Spesielt hos små barn skal anti-deamidert gliadin IgG ha en høyere sensitivitet enn anti-tTG IgA.
Betydningen av positiv anti-deamidert gliadin IgG alene hos personer over 3 år med normal total IgA er usikker. Bare positiv gentest og høyt titer hos disse kunne øke mistanke om cøliaki. Negative både anti-tTG IgA og anti-deamidert gliadin IgG gir lav sannsynlighet for cøliaki (2).
Bruk av anti-deamidert gliadin IgG resultat for oppfølgingen av responsen på diettbehandling er usikker. Anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effekten av diettbehandling.

Referanser

  1. Aleanzi M, Demonte AM, Esper C at al. (2001) Celiac disease: antibody recognition against native and selectively deamidated gliadin peptides. Clin Chem 47 (11), 2023-2028.
  2. Husby S et al (2012). European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. JPGN 54: 136–160.