Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

2 ml
Minste akseptable volum er 0,25 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Besvarelse vil komme som en samlet vurdering og konklusjon i journalnotat.
Daglig ( mandag til fredag)

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om hemolyse på grunn av auto- eller alloantistoffer: AIHA, hemolytisk transfusjonsreaksjon, nyfødte av immuniserte mødre, medikament indusert hemolyse

Referanseområde

Negativ (ingen IgG og/eller C3d på erytrocyttene)

Tolkning

Med testen blir det undersøkt om antistoffer av IgG klasse eller komplementaktiveringsmarkøren (C3d) finnes bundet til erytrocytter. Oftes vil IgG være til stede ved ”varme” AIHA, transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos nyfødte (med eller uten komplement komponent) og C3d ved ”kulde” AIHA.
Testen kan være positiv uten at klinisk betydelig hemolyse foreligger. Positive funn hos friske mennesker kan også forekomme.

Merknader

UNN Tromsø utfører alltid mono spesifikk DAT. I svaret blir det angitt om man finner antistoffer av IgG klase eller komplementkomponenter (c3d) på erytrocyttene.
I laboratoriene i Harstad og Narvik vil testen bli utført med poly spesifikk reagens. Videre utredning for å bestemme om det er IgG, komplement (C3d) eller begge på celleoverflaten vil bli utført bare etter avtale og hvis indisert.